Ander Nieuws Netwerk (ANN)

Update 2003: De naam 'Ander Nieuws Netwerk' zal herleven in de vorm van een nieuw initiatief, bedoeld als samenwerkingsplatform voor onafhankelijke media. Het gedachtengoed is feitelijk het zelfde, maar krijgt nu vorm binnen het huidige 'mediaklimaat', gekoppeld aan de hedendaagse (technische) mogelijkheden. Meer op andernieuws.net (opent nieuw venster).

Update 2002: De laatste jaren is het gebruik van ANN sterk teruggelopen. Na de opkomst van het 'word wide web' zijn nieuwsgroepen (newsgroups) minder in trek dan vroeger. Daarbij is de techniek (m.n. de uitwisseling van berichten tussen de verschillende providers) nooit 100% voor elkaar gekomen bij het ANN netwerk. Er leken zelfs verschillende versies van ANN te bestaan. Na een jammerlijk mislukte poging ANN te professionaliseren, staat de ontwikkeling stil sinds einde 1996.
Nieuwsgroepen hebben echter nog steeds grote voordelen als nieuwsbron. Altijd direct te raadplegen (net als websites), maar sneller dan websites; iedereen kan zelf posten maar toch is er geen abonnement nodig zoals bij E-mail mailing lists. Ze zijn nog steeds de snelste bron voor 'ad hoc' nieuws en er lijkt er de laatste tijd weer een hernieuwde belangstelling te onstaan.
Samen met anderen zouden Socia Media en dDH graag een onafhankelijke 'open' news server in de lucht willen brengen, waar iedereen op kan aansluiten, helemaal onafhankelijk van providers. Daar zouden ook de ANN nieuwsgroepen een nieuw leven kunnen beginnen.


Archief (oorspronkelijke informatie uit 1995):

ANN is een verzameling 'nieuwsgroepen' (newsgroups, openbare berichtengebieden of 'message area's) die vooral maatschappelijke onderwerpen biedt. Het is een initiatief van Antenna, (voormalig) Knooppunt Belgie, NoPapers, Omslag, Socia Media (voormalige AKTIE-bank) en (voormalig) BBS De Zwarte Ster, naar idee van Socia Media uit 1991.

Binnen ANN bepalen gebruikers en maatschappelijke organisaties zelf wat 'nieuws' is en waarover men wil discussiëren. Iedereen kan de berichten in ANN lezen, maar kan ook zelf nieuws plaatsen, vragen stellen, in discussie gaan, enz. Er is dus ook ruimte voor 'goed nieuws' en andere zaken die in de massamedia niet aan bod komen. Kijkcijfers en oplagen spelen hier geen rol.

ANN is via de NLnet newsfeed verkrijgbaar. Internet providers en andere hosts kunnen ANN dus simpel aansluiten en beschikbaar stellen aan hun gebruikers.

Vrij bijzonder is dat ANN zowel op Internet als op veel BBSen te vinden is. Daardoor vormt ANN een breed maatschappelijk nieuws- en discussieplatform, dat voor werkelijk iedere modemgebruiker toegankelijk is.

Bijzonder is ook dat u desgewenst per E-mail berichten in ANN nieuwsgroepen kunt posten. U adresseert als volgt: ann.xxxx@antenna.nl
xxxx staat voor de betreffende nieuwsgroep. Wilt u bijv. een bericht plaatsen in ann.vrede, dan stuurt u het als E-mail aan ann.vrede@antenna.nl en het bericht wordt geplaats in deze openbare nieuwsgroep. Bedenk wel dat als u de betreffende nieuwsgroep niet meeleest, u ook mogelijke reacties op uw bericht in de nieuwsgroep zelf misloopt. Vermeldt dus uw eigen E-mail adres voor reacties.
Plaatsen per E-mail is iets minder snel dan direct in de nieuwsgroep plaatsen (ongeveer een halve dag vertraging) maar biedt wel nieuwe mogelijkheden: Een ontwikkelingswerker kan vanuit het buitenland direct een bericht in ann.noordzuid plaatsen, een journalist in kan vanaf locatie nieuws inzenden, enz.

Is ANN nog niet beschikbaar bij uw provider of BBS? Gooi even een balletje op bij uw beheerder!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met xxx. [2003: oorspronkelijke adres verwijderd; voor contactinformatie over huidige initiatieven: zie andernieuws.net (opent nieuw venster)].

Al uw opmerkingen over ANN zelf, voorstellen voor nieuwe nieuwsgroepen, e.d. kunt u kwijt in de nieuwsgroep ann.netwerk


Samenstelling ANN nieuwsgroepen
Per november 1995


  ann.aangeboden     Te koop of te geef aangeboden
  ann.adressen      Nuttige adressen, adreswijzigingen
  ann.afrika       Afrika
  ann.agenda       Agenda's en aankondigingen
  ann.algemeen      Onderwerpen waarvoor (nog) geen aparte
              ANN nieuwsgroep bestaat
  ann.amerika       Amerika
  ann.amerika.latijns   Latijns-Amerika
  ann.anderzijds     Over persoonlijke groei en veranderings-
              processen (omgaan met je zelf)
  ann.anti.discriminatie Anti-discriminatie, -racisme, -sexisme,
              enz.
  ann.anti.fascisme    Anti-fascisme
  ann.azie        Azie
  ann.consument      Consumentenzaken
  ann.cultuur       Cultuur in brede zin
  ann.ecologie      Ecologie, milieu, energie, duurzame
              ontwikkeling
  ann.exjoego       Voormalig Joegoslavie
  ann.gevraagd      Te koop of te geef gevraagd
  ann.gezondheid     Gezondheid
  ann.jongeren      Voor jongeren; jongerenzaken
  ann.justitie      Politie, justitie, e.d.
  ann.klets        Contacten, groeten, enz.
  ann.magazines      Digitale tijdschriften
  ann.media        Media
  ann.mensenrechten    Mensenrechten
  ann.netwerk       Over ANN netwerk, stemmingen over nieuwe
              nieuwsgroepen
  ann.nieuws.algemeen   Nieuws van persdiensten en -medewerkers
              (read only)
  ann.noordzuid      Noord-Zuid (ontwikkelingssamenwerking)
  ann.onderwijs      Onderwijszaken
  ann.politiek.belgie   Belgische politiek
  ann.politiek.nederland Nederlandse politiek
  ann.ruilen       Ruilhandel
  ann.turkur       Turkije, Kurdistan en de Koerden
  ann.vluchtelingen    Vluchtelingen
  ann.vrede        Vredesbeweging, geweldloosheid, enz.
  ann.vrouwen       Vrouwenzaken
  ann.wonen        Huisvestingszaken e.d.


Socia Media datacom menu