SOCIA MEDIA
    media in dienst van samenleving en kultuur

Voormalig Joegoslavië op Internet

Former Yugoslavia on Internet (see below)

May 9 1999 awarded
Key Resource
Links2Go
Yugoslavia

Socia Media is in de periode 1992 tot 1995 zeer actief geweest als 'intermediair' tussen (vredes)activisten, organisaties en media in voormalig Joegoslavië en elders. Deze link-pagina wordt sinds 1999 niet meer bijgehouden. Voor meer info, zie het menu.
De activiteiten vonden een vervolg in de website 'Hoop op de Balkan', die nog steeds bestaat, maar dringend nieuwe vrijwilligers nodig heeft.

Socia Media was very active as intermediary for (peace) activists, organisations and media in former Yugoslavia and elsewhere, during 1992-1995. This link page was maintained until 1999. See the menu for more information.
The activities were continued via the 'Hope on the Balkan' web site, which does still exist, but urgently needs new volunteers.


Menu vm. Joegoslavië | Menu Datacommunicatie | Socia Media Menu |  | Hope on the Balkans
English: English menu