SOCIA MEDIA
media in dienst van samenleving en cultuur

Datacommunicatie: Het maatschappelijk belang

Socia Media is sinds 1988 actief op gebied van datacommunicatie en richt zich vooral op het maatschappelijk gebruik. Waarom?

  1. Datacommunicatie kan een belangrijk alternatief worden voor de massamedia. De monopolisering en commercialisering van de massamedia laten steeds minder ruimte voor een onafhankelijke en pluriforme berichtgeving. Het gebrek aan 'positief nieuws' is één van de belangrijkste oorzaken voor gevoelens van machteloosheid en apathie. Datacommunicatie biedt mogelijkheden dit te doorbreken. Hier spelen kijkcijfers en oplagen geen rol. Iedere gebruiker kan zelf aan 'vrije nieuwsgaring' doen en is zelf redacteur van het nieuws. Bovendien kan iedereen zelf nieuws, informatie, vragen, standpunten, e.d. 'op het net' zetten. Datacommunicatie heeft geen boodschap aan 'journalistieke regels', zoals "goed nieuws is geen nieuws" en "if it bleeds, it leads".
  2. Datacommunicatie is erg energie- en milieuvriendelijk. De verspreiding van informatie kost alleen een beetje stroom. De informatiedragers (floppies en harddisks) kunnen telkens weer volledig 'hergebruikt' worden, wanneer de informatie 'weggegooid' wordt. Vandaar dat Socia Media de kreet "Duurzame Media" introduceerde.

Datacommunicatie is met name voor maatschappelijke organisaties interessant. Terwijl zij steeds vaker bot vangen bij de massamedia, kunnen zij via datacommunicatie weer een stuk publiciteit in eigen hand nemen. Ook voor hun interne communicatie en discussie biedt datacommunicatie vele mogelijkheden, die bovendien de communicatie sterk kunnen verbeteren en veel kosten kunnen uitsparen. En dat geldt met name voor organisaties met partners in het buitenland.

Een belangrijk project ter promotie van maatschappelijke datacommunicatie was de AKTIE-bank van Socia Media (1989-1995). Vanuit de AKTIE-bank werd ook het initiatief genomen voor het Ander Nieuws Netwerk (ANN) en de digitale Aktie Agenda.
Op dit moment is Socia Media de motor achter dDH, een soort 'voorhoede project' wat bedoeld is om de waarde en mogelijkheden van een werkelijk onafhankelijk Internet platform aan te tonen, door gewoon zo'n platform te realiseren. Andere praktische initiatieven die Socia Media initieerde en/of beheert zijn bijvoorbeeld verschillende maatschappelijke E-mail mailing lists (w.o. de Aktielijst, de Vredeslijst en Joegomail).

Meer informatie? Vragen? Neem contact op!


Datacom menu
Socia Media Menu