Logo Socia Media
lijn
Home
Contact
Actueel fotowerk
Actueel audiowerk
ICT
Nieuws
Fotografie
Dutone
Archief
English
 
Fotowerk English: see below
Normaal gesproken worden fotografen per gebruikte foto betaald. Dat is ook meteen de reden waarom fotojournalisten vaak niet komen opdagen bij uw nieuwsevenement, als het niet erg ludiek of spectaculair is. Ze zijn bang dat niemand de foto's wil kopen.
Socia Media neemt uw nieuws wel serieus en hanteert ook een andere formule:
U betaalt een aantal arbeidsuren en mag vervolgens een ruime selectie foto's gebruiken voor publiciteit over of rond uw evenement. Bijvoorbeeld om mee te zenden bij uw persbericht of op uw website te plaatsen. Helemaal niet zo vreemd eigenlijk: een meubelmaker krijgt ook niet betaald voor elke keer dat er iemand op z'n stoel gaat zitten.
Voor minder kapitaalkrachtige organisaties kan zo een evenement verslaan worden voor een vooraf bekend all-in tarief naar draagkracht.
 
Recente foto's
De onderstaande actuele foto's zijn alleen bedoeld voor het uitzoeken, ze zijn niet geoptimaliseerd voor enig gebruiksdoel. Link niet naar deze foto's, ze maken binnenkort weer plaats voor nieuwe galeriën. Bij belangstelling:
 1. Noteer het nummer boven de foto.
 2. Voor websites: Geef de grootste maat (breedte of hoogte) op in pixels.
  Voor drukwerk: Geef de grootste maat (breedte of hoogte) op in centimeters, plus de resolutie (DPI).
 3. Geef aan of u een kleur of zwart/wit versie wenst.
 4. Uw deadline; wanneer moet u de foto('s) uiterlijk hebben.
 5. Neem contact op en bestel gebruiksklare foto's.
Voorwaarden voor gebruik
Voor al mijn foto's (ook foto's op andere websites, in tijdschriften, enz.) geldt:
 • Voor elk gebruik is toestemming nodig. Bovendien lever ik bij voorkeur foto's aan die speciaal voor uw gebruikdoel bewerkt en van optimale kwaliteit zijn. Neem dus altijd contact op.
 • Deze naamsvermelding is altijd verplicht: "Foto: Boyd Noorda, sociamedia.nl". Hier kan alleen na overleg van afgeweken worden.
 • Het is niet toegestaan de interne bestandsinformatie (de z.g.n. 'meta-data': EXIF, IPTC, GPS-locatie en JPG-comment) te wijzigen of verwijderen.
 • Non-profit media zonder reclame- of abonnementsinkomsten, media gemaakt door vrijwilligers en andere vrijwilligersorganisaties kunnen, na toestemming, foto's kostenloos gebruiken.
 • In alle andere gevallen geldt een, nader overeen te komen, publicatietarief.
Waar zijn de Creative Commons bepalingen gebleven?
Ik heb mijn foto's inderdaad enige tijd onder een Creative Commons licentie aangeboden. In de praktijk bleek dit echter (nog) niet de gewenste mogelijkheden te bieden. Het tegengaan van misbruik van foto's is niet geregeld en ik kan als fotograaf niet waken over de kwaliteit van elders gebruikte foto's (mijn visitekaartje). Ik heb daartoe voorstellen gedaan aan de Creative Commons organisatie.
Ik ondervang dit nu door de bepaling dat altijd toestemming voor gebruik nodig is. Mijn opvattingen over 'vrije media' en vrije verspreiding van informatie zijn echter onveranderd, er is veel mogelijk. Maar dus altijd in overleg.
 
English
 • Do not link to these images, they will be removed after some time. Often the images are published on some news page you can link to, I'll be glad to give you the URLs.
 • You need permission for every use of these images. And I like to produce an optimal image for your goal. So always contact me first.
 • Always use this credit line: "Photo: Boyd Noorda, sociamedia.nl", unless we made an other agreement.
 • It is not allowed to change or remove the internal file information (EXIF, IPTC and JPG-comment).
 • Non-profit media without advertising or subscription revenues and run by volunteers may, after permission, use images for free.
 • In all other cases we need to agree on a tarif for publication.